Během letních prázdnin si mohou děti utužovat znalosti angličtiny díky edukativní aplikaci Fun with Flupe English Words. Vyvinuta byla jako součást vzdělávacího programu Helen Doron English. Slouží jako doplněk k výuce pro děti ve věku 2-5 let, zejména k rozšíření slovní zásoby a následné procvičení. K dispozici je zdarma pro všechny typy smartphonů a tabletů.

„Fun with Flupe přináší dětem zbrusu nové příběhy malého chlapce Paula, který pomáhá svým kamarádům – babičce Fix a chlupáčkovi Flupe – napravovat maléry v kouzelné Knize rýmů. Jedná se o jedinečnou, hravou formu výuky angličtiny doprovázenou sérií animovaných příběhů na DVD a nově také vzdělávací aplikací pro mobilní telefony a tablety,“ přibližuje obsah kurzu Barbora Tošenovská z Helen Doron English v České republice.

 

Angličtina hrou

Metoda Helen Doron English se zakládá na poznatku, že díky opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se děti učí anglicky stejně přirozeně, jako se učí svou mateřštinu. Na stejném principu je založena i aplikace Fun with Flupe English Words, kterou lze zdarma stáhnout do mobilního telefonu či tabletu a dopřát tak dítěti školu hrou v podstatě kdekoliv a kdykoliv. Tato aplikace funguje tak, že se na displeji promítají obrázky v tematicky zaměřeném okruhu (např. ovoce, hodiny), pod nimiž je anglicky napsáno, o co se jedná. Vedle četby si dítě procvičí i správnou  výslovnost. Vše je navíc podpořeno milou grafikou a příjemnou hudbou. Na konci každého okruhu je dítě odměněno hvězdou. Díky 12 animovaným epizodám, které jsou součástí kurzu Fun with Flupe, mají děti možnost naučit se slovní zásobu zhruba 660 anglických slov, bezchybnou výslovnost a základy větné skladby anglické věty. Součástí aplikace je 25 písní, které byly speciálně komponovány pro podporu cílové slovní zásoby a slovních spojení.

Výuka angličtiny četbou anglických pohádek

Velice funkční a oblíbenou doprovodnou metodou výuky je četba anglických knih. „Také velmi malým dětem můžeme předčítat v anglickém jazyce, je ovšem potřeba zvolit tu správnou publikaci s jednoduchým a srozumitelným textem a dostatečným množstvím poutavých obrázků,“ říká Barbora Tošenovská. Takovou knihou je například sbírka Kangi’s Adventures. Jedná se o 20 napínavých příběhů, jejichž společným hrdinou je klokánek Kangi. Sbírka krátkých pohádek vznikla u příležitosti 10. výročí Helen Doron English v České republice a napsali ji sami studenti kurzů Helen Doron English.

Pozitivní motivace

Studijní materiály a pomůcky nejsou to jediné potřebné k tomu, aby se dítě samo chtělo angličtinou zabývat i ve svém volném čase v průběhu prázdnin. Roli hraje také přístup rodičů, kteří by měli děti pozitivně motivovat k výuce. Je důležité, aby i v průběhu prázdnin rodiče svým potomkům dokázali vytvořit příjemné a nenásilné studijní prostředí. Smyslem je dítěti ukázat, že i učení může být zábava a v této formě pak přináší očekávané výsledky.

 

Helen Doron English je předním inovativním vzdělávacím systémem, který od roku 1985 poskytuje exkluzivní vzdělávací programy a kvalitní výukové materiály pro děti od 3 měsíců do 18 let. Helen Doron English je „duchovním dítětem“ britské lingvistky a pedagožky Helen Doron, která spojila své znalosti nabyté během akademických studií s praxí při práci učitelky anglického jazyka a vytvořila vlastní přirozenou a úspěšnou metodu výuky anglického jazyka pro děti. Kladla důraz zejména na rozhodující vývojové fáze mozku dítěte.

Jazyková metoda Helen Doron je založena na pravidelném opakovaném poslechu a pozitivním upevňování již nabytých znalostí. Učí jazyk kombinací vizuálních, auditivních a pohybových vjemů. Děti se zároveň naučí být kreativními a celoživotními studenty.

Helen Doron English je celosvětově uznávanou metodou. Dnes podle ní učí angličtinu přes 3000 učitelů více než 85 000 dětí ve třiceti zemích světa. Za 25 let její existence prošlo kurzy Helen Doron Early English celkem přes milion dětí. V České republice bylo první z výukových center otevřeno v září 2004 v Opavě. V současné době funguje po celé České republice celkem 32 výukových center. V menších městech dále působí nezávislí učitelé. Celkově se u nás na 86 místech učí v rámci Helen DoronEnglish více než 5000 dětí.

Jednou z hlavních předností Helen Doron English je šíře a návaznost nabízených kurzů. Kurzy Helen Doron navštěvují děti již od 3 měsíců, pro ty je určen kurz Baby´s Best Start, na který postupně navazují další kurzy, ve kterých děti zdokonalují své jazykové znalosti. Pro teenagery je určen kurz s názvem Teen Talent.

Helen Doron English nabízí dětem možnost účastnit se táborů, uspořádat narozeninovou oslavu přímo ve výukovém centru nebo hrát si na internetu a přitom se učit anglicky www.kangiclub.com

Be Sociable, Share!