Jak přestat nenávidět svůj život

„Nenávidím svůj život!“ Možná jste to vyslovili, když si cestou na důležitou schůzku rozlijete kávu nebo když se ocitnete v dopravní zácpě, ale co se stane, když to myslíte vážně? Co můžete dělat, když vám každé ráno připadá jako fuška? Buďme upřímní – život je často těžký. Ale může to být také krásné, radostné a vzrušující.

Pochopte, proč nenávidíte svůj život

Prvním krokem je upřímně se podívat na to, proč se cítíte tak, jak se cítíte. Můžete být nešťastní se svým životem, protože není zcela v souladu s vašimi hodnotami. Hodnoty určují, co chcete pro svůj život. Většina lidí chce žít způsobem, který přináší smysl a spokojenost. Když nejste spokojeni, můžete se často srovnávat s ostatními nebo nastavit očekávání od života a sebe sama, která jsou nereálná. Když žijete mimo své hodnoty, můžete se cítit smutní, frustrovaní nebo snadno přemoženi, což může vést k úzkosti a depresi . Tyto pocity mohou způsobit, že svůj život nenávidíte, když máte pocit, že nemůžete udělat nic, abyste tento vzorec zastavili.

Je pravděpodobné, že se dostatečně nekontrolujete – nejen fyzicky, ale také emocionálně a duchovně . Často, když jsou lidé frustrovaní nebo nešťastní ze své současné situace, přejdou do režimu autopilota. Když žijete na autopilotovi, můžete se cítit odpojeni a že jen procházíte pohyby. Pocity odpojení mohou způsobit, že budete frustrovaní, sklíčení nebo osamělí. To může také způsobit, že myšlenka uzemnění se bude cítit ohromující. Myšlenka spojení je děsivá, protože to znamená, že se musíte podívat na své volby, své pocity, myšlenky a chování a pak rozpoznat, co máte pod kontrolou.

Jak mít šťastnější pohled na život

Klíčem je začít provádět změny , i když jsou malé. Pohyb vpřed je aktivní pohyb. Nejprve se začněte ptát: „Opravdu si toho vážím?“, nikoli „Mám si toho vážit?“ nebo „Váží si toho ostatní?“, ale „Vážím si toho  ?“ Pokud si něčeho ceníte, vytvořte si kolem toho cíl. V rámci tohoto cíle vytvořte jeden nebo dva akční předměty, abyste se nepřemohli.

Pokud si například ceníte skutečných spojení s blízkými přáteli, vytvoříte si cíl, že budete přátele kontaktovat častěji. Vaším úkolem je jednou týdně zavolat jednomu blízkému příteli a pokusit se ho vidět alespoň třikrát za měsíc.

Akční položky musí být malé kroky, protože na sebe navazují. Pokud si vytvoříte velké, zastřešující cíle, mohou být skličující a mohou způsobit, že se vzdáte. S malými akčními předměty můžete uspět, cítit se dokonalí a být schopni udělat další krok.

I když existují hmatatelné změny, které můžete provést ve své každodenní rutině, abyste zlepšili svůj život, někdy se můžete přistihnout, že potřebujete odbornou pomoc. Pokud si nejste jisti, zda jste na dně, nebo trpíte většími duševními problémy, zeptejte se sami sebe: „Funguji a splňuji základní věci, jako je každodenní hygiena, dostatek spánku, dostatek jídla ? “

Můžete se také podívat na důsledky těchto příznaků. Chybí vám práce nebo škola nebo se vyhýbáte blízkým? Nedostatek funkčnosti může být známkou větších problémů s duševním zdravím a signálem, že byste měli navštívit odborníka, aby to prozkoumal dále. Hledání léčby duševního zdraví je prospěšné pro každého. Stejně jako potřebujeme lékaře a zdravotní péči pro fyzickou pohodu, je pro duševní pohodu dobré být viděn odborníkem na duševní zdraví.

Jakmile začneme dělat akční kroky bez ohledu na to, jak malé jsou, může to změnit naši perspektivu. Může nám pomoci rozpoznat, co máme pod kontrolou, abychom přestali nenávidět své životy. Jsou to malé změny, které nás mohou přivést k životu, který milujeme a kterého si vážíme.