Jste v toxickém vztahu?

Na co myslíte, když myslíte na šťastný vztah? Možná vás napadá smích a vtipy zevnitř, schopnost mít oblíbenou restauraci, která nikdy neztuchne, zkusit spolu novou hodinu nebo aktivitu, mít někoho, kdo jako první zavolá, když se stane významná událost. Ale co se stane, když smích a úsměvy vystřídá křik? Když oblíbená místa ve městě už nic neznamenají a vztah je zatuchlý? Když spolu přestanete zkoušet nové věci a váš partner se vám bude posmívat, že zkoušíte novou výtvarnou třídu? Když vám partner přestane vyprávět o svém životě a odvrátí se od očního kontaktu? A co je ještě horší, co se stane, když dojde k neloajálnosti, drsným komentářům nebo se věci zhmotní?

Je důležité identifikovat, kdy se váš vztah stal toxickým a zda jej lze zrekonstruovat nebo ne, nebo zda potřebujete odejít pro svou vlastní duševní pohodu a bezpečí.

Co je to toxický vztah?

Toxický vztah je vztah, ve kterém se jeden nebo oba lidé zapojují do škodlivého chování, jako je manipulace, fyzická a verbální agrese a sobecké činy. Může se projevit jako spoluzávislost – když jeden z partnerů neustále umožňuje škodlivé chování, jako je nadměrné pití nebo užívání drog, na úkor svého vlastního blaha. Spoluzávislost je formou opakování traumatu; člověk se staví do vztahu, kde potřeby partnera výrazně převyšují jejich vlastní, čímž se udržuje cyklus traumatu .

Sdělovací znaky, na které si dát pozor:

Zneužívání návykových látek : Pokud vás zneužívání návykových látek vašeho partnera vede k tomu, že  ho po noci plného pití odvezete domů  , zaplatíte mu kauci nebo ještě hůř, máte pocit, že musíte svému partnerovi odpustit poté, co vás udeřil, byť „jen jednou“, v opilosti. problém vašeho partnera s drogami nebo alkoholem činí váš vztah toxickým a potřebují odbornou pomoc.

Shaming:  Někteří z nás jsou sarkastickí nebo riffují se svými blízkými. Existuje však hranice mezi hravým žertováním a zneužíváním. Upozorňovat na své minulé traumatické události, zahanbovat vás za předchozí vztahy nebo zlehčovat vaše koníčky, zájmy a práci, to vše jsou toxické příklady zahanbování.

Kontrolní chování:   Když váš partner trpí nízkým sebevědomím, může se pokusit ovládat nebo snížit vaši hodnotu ve snaze pozvednout se. NHS   uvádí, že nízké sebevědomí nás také může vést k samoléčbě, což může problémy ve vztahu ještě zhoršit Nízké sebevědomí jednoho nebo obou partnerů může vést ke kontrolnímu chování, včetně: neustálých bojů, neschopnosti se omlouvat, dětinských taktik, jako je tiché zacházení, žárlivosti na životy nebo jiné vztahy toho druhého a neschopnost komunikovat. Pokud toto chování ve vašem vztahu identifikujete, váš vztah vykazuje běžné známky toxického vztahu.

Fyzické týrání: 20 % vztahů trpí nějakým druhem fyzického týrání. Týrání se také může projevovat mentálním a emocionálním týráním, jako jsou verbální výhrůžky, ponižování nebo ponižující poznámky (tj. hanobení těla, zlehčování vaší inteligence atd.). 

Gaslighting:  Gaslighting je obzvláště nebezpečná forma duševního a emocionálního týrání, kdy se vás násilný partner snaží přimět zpochybnit realitu, popírat určité události nebo vám říci, že jste duševně nemocní, nejistí nebo přehnaně reagujete na jejich zneužívání.

Jsou všechny toxické vztahy odsouzeny k zániku? 

Některé toxické vztahy lze napravit silnou komunikací, ale je důležité zjistit, zda váš vztah stojí za to napravit. Pro vztah, který je toxický kvůli zneužívání návykových látek jménem jednoho nebo obou lidí, je nutné, aby osoba (osoby) bojující se závislostí podnikla kroky k vystřízlivění.

Pokud jsou oba lidé ochotni své toxické chování změnit a vyřešit, mají z dlouhodobého hlediska větší šanci na společný úspěch. Chcete-li napravit komunikaci a důvěru, je klíčové nastavit zdravé hranice . Každý by měl být ochoten sdílet své vlastní pocity a dát druhému vědět, když se cítí nepříjemně a proč. Ponechat si čas na sebeobsluhu a spojení s ostatními členy podpůrné sítě je stejně důležité pro posun vpřed. Návštěva terapeuta může také pomoci oběma lidem, aby se cítili vyslyšeni a pochopeni.

Ve zdravém vztahu musí obě strany přispívat a být ochotny na sobě pracovat. Pokud se jeden zdráhá čelit svým nedostatkům, nemusí mít cenu se o vztah ucházet. Stejně tak, pokud se vztah stočil do násilného území, může být zdravější nazvat to ukončením.

Jak poznám, že je vztah zdravý?

Existuje mnoho  známek zdravého vztahu . Několik příkladů pozitivního vztahu zahrnuje (a neomezuje se na):

  • Oba máte schopnost na sobě pracovat.
  • Oba se nebojíte spolu nesouhlasit a umíte vyjednávat.
  • Žádné taktiky fyzického, emocionálního nebo psychického týrání.
  • Ani jeden z vás se nestyďte za své tělo, zapalujte se nebo se nezapojujte do žádné z výše uvedených forem duševního/emocionálního zneužívání.
  • Oba jste schopni být sami sebou beze strachu z soudu
  • Povzbuzujete jeden druhého v osobním růstu (školní vzdělání, kariérní aspirace, chuť vyzkoušet novou meditaci nebo kurz malování).
  • Pracujete jako tým a žijete mimo váš vztah nebo manželství.