5 způsobů, jak být šťastnější

Když jsem poprvé viděl na Facebooku výzvu „100 Happy Days“, pomyslel jsem si: „Jistě, mám čas na štěstí. Chci říct, na co je lepší mít v životě čas než na štěstí? Než uplynuly tři měsíce, ztratil jsem přehled o dokončení této výzvy.

Proč bylo tak těžké splnit tuto výzvu? Podle vědeckých výzkumů jsou lidské bytosti vrozeně predisponovány k tomu, aby si pamatovaly negativní události v životě více než ty pozitivní. Takhle jsou naše mozky pevně zapojené: pamatování si toho špatného mohlo mít určité evoluční výhody.

Jak tedy přechytračit naši biologii? Použijte následující návrhy, které vám pomohou nahradit negativitu a začít zasévat semínka štěstí ve vašem životě.

Najděte si každý den jednu věc, ze které jste šťastní.

Vím, že jsem vám právě řekl o tom, jak jsem v této výzvě po třech měsících selhal. Výzkumy však naznačují, že abychom změnili některé negativní předsudky, které naše mozky prožívají, musíme trénovat přetrénování našich mozků, abychom se soustředili na to pozitivní. I když je pro většinu z nás zpočátku výzvou najít věci, ze kterých bychom měli být ve svém životě šťastní, můžeme začít pozorovat jemné změny v našem myšlení s dostatkem praxe. Ve skutečnosti je snazší najít věci, které nás každý den skutečně těší.

Udělejte si čas na vyjádření vděčnosti druhým.

Může to znít banálně a banálně, ale je to tak důležité. Všechny výzkumné studie o vděčnosti naznačují, že s vyjádřením vděčnosti jsou spojeny fyzické, psychické a emocionální výhody. Pak je tu další výhoda zvýšení štěstí v životech našich blízkých, protože jim děkujeme za to, že dělají věci, na kterých nám nejvíce záleží.

Být k sobě laskaví.

Tolik z nás neustále praktikuje negativní sebemluvu. To se často děje tak rychle, že si neuvědomujeme, že to vůbec děláme. Proč na tom záleží? Cvičením láskyplné laskavosti v našich vlastních prohlášeních se také cvičíme v sebepřijetí. Jednoduše nám nedělá dobře, když jsme ve svém sebehodnocení přísní. Sebekritika však může vést k negativnějším věcem, jako je úzkost, nízké sebevědomí a deprese.

Cvičte pozitivní afirmace.

Může to znít jako klišé, ale pozitivní afirmace skutečně fungují na zvýšení našeho štěstí. Dělají to tím, že nám pomáhají při přepojování nervových drah v našem mozku. To zase může vést ke zvýšenému fungování imunitního systému a také ke zvýšení endorfinů, což jsou přirozené léky našeho těla na „dobrý pocit“. Jednoduše opakujte výroky jako: „Jsem šťastný ze svého života a moje štěstí je každodenní volbou, kterou dělám.“

Přijměte empatii a pracujte na odpuštění ve svém životě.

Existuje citát, který je široce šířen ve 12 krocích, který naznačuje, že nenávist je jako jed, který do sebe vstřikujeme, ale zároveň očekáváme, že zabije našeho nepřítele. Rostoucí množství výzkumů naznačuje, že tím, že chováme zášť vůči ostatním, můžeme nevědomky přispívat k potenciálně negativním a nepříznivým účinkům na naše zdraví! Co doporučují, abyste omezili škodlivé účinky hněvu, negativity a zášti ve vašem životě? Výzkumníci v oblasti štěstí navrhují najít prostor pro odpuštění minulých zranění a pracovat na zvýšení naší empatie vůči druhým .

Ačkoli statisticky vzato většina z nás jednoduše nevěří, že máme čas pozorovat 100 okamžiků štěstí v našem životě, neznamená to, že štěstí je pro každého nepolapitelným cílem. Ve skutečnosti by mnoho terapeutů i výzkumníků tvrdilo, že abychom skutečně našli štěstí, můžeme začít tím, že si všimneme jakýchkoli negativních tendencí v našich myšlenkách a pak budeme pracovat na nahrazení těchto negativních myšlenek trochu pozitivnějším myšlením. To je umění štěstí; tajemství transformace negativity a přichází jedna malá myšlenka za druhou.