Je to smutek, nebo je to deprese?

Pro některé lidi je instinktivní vyjádřit každodenní frustraci slovy jako: „Jsem tak depresivní – je teprve pondělí!“ nebo „toto počasí je tak depresivní“. Někteří používají tyto fráze scestně, aby zdůraznili smutek nebo nespokojenost nad relativně menšími nepříjemnostmi. Nicméně pro miliony dospělých trpících velkou depresivní poruchou a další, kteří zažili skutečnou depresi , mohou mít tato slova zraňující důsledky. Abychom se vyhnuli minimalizaci stavu deprese jako závažné duševní choroby, je nezbytné pochopit, že smutek a deprese jsou dvě naprosto odlišné zkušenosti.

Smutek versus deprese

Smutek

Stejně jako štěstí nebo strach je smutek normální, lidská emoce. Často jde o přirozenou reakci na bolestnou událost, jako je ztráta zaměstnání nebo ztráty blízkého člověka . Lidé mohou také zažít smutek, když se ohlédnou za šťastnými vzpomínkami a uvažují o změnách ve svém životě. Někdy se člověk může cítit rozrušený, aniž by věděl proč, ale tyto ponuré pocity bývají dočasné.

Další charakteristikou smutku je, že může povzbudit pozitivní růst. Motivuje lidi, aby si vytvořili mechanismy zvládání a propracovali se přes životní výzvy, aby našli lepší dny, které je před námi. Okamžiky zármutku mohou podobně naučit lidi vážit si lehčích okamžiků života a pomoci jim najít perspektivu.

I když smutek není sám o sobě destruktivní, ponurá nálada by neměla přetrvávat delší dobu. Pravidelný boj s negativními myšlenkami nebo emocemi může být indikátorem vážnějšího problému. Jedním z důvodů, proč je smutek často zaměňován s depresí, je to, že může být příznakem deprese, klinicky diagnostikovatelného stavu duševního zdraví. Mnozí upadají do deprese, když se neustále cítí modře, nebo na druhé straně spektra, když potlačují své emoce a nedovolí si vyjádřit svůj smutek.

Deprese

Deprese je psychiatrická porucha, která může hluboce ovlivnit kvalitu života člověka a neměla by se brát na lehkou váhu. Často se rozvíjí, když se lidé cítí otupělí nebo přemoženi negativními emocemi. Na rozdíl od smutku, který může podněcovat touhu člověka zlepšit svou situaci, deprese vyčerpává.

Deprese nemusí být nutně vyvolána konkrétní událostí, i když stresující zážitek, jako je přírodní katastrofa nebo úmrtí v rodině, může člověka vést k rozvoji deprese. Stejně jako u závislosti jsou někteří lidé náchylnější k depresi než jiní, v závislosti na osobních a environmentálních rizikových faktorech a také na rodinné anamnéze duševní choroby.

Když je někdo v depresi, jeho pocity smutku jsou zesílené a mohou trvat několik dní. Kromě přetrvávajícího smutku mohou další červené příznaky deprese zahrnovat:

  • Nedostatek energie
  • Potíže se soustředěním
  • Nezájem o aktivity, které se dříve těšily
  • Snížená chuť na sex
  • Nepravidelný spánek (tj. nespavost nebo přílišný spánek)
  • Zvýšená nebo snížená chuť k jídlu
  • Náhlé přibírání nebo hubnutí
  • Přetrvávající pocity viny, zoufalství nebo bezcennosti
  • Sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky

Když se člověk cítí modře a zažívá tyto další příznaky déle než dva týdny, může se potýkat s depresí a měl by vyhledat odbornou pomoc. Ale pro mnohé může být výběr návštěvy léčby snazší říci, než udělat.